AI-kunst: Landskaper

AI-kunst: Landskaper

AI står for Artificial Intelligence, kunstig intelligens. Bildene nedenfor er skapt av den kunstige intelligensen Midjourney AI etter Jean-Louis Adorsens skriftlige anvisninger. De blir trykt når noen bestiller dem. Da sendes bildefilene til Fineartprint i Sandnes, som produserer gicléetrykk av dem på 310 g kunsttrykkpapir – kun i ett eksemplar, så hver kjøper får et unikt bilde. De blir derfor nummerert som 1/1 og selges signert med J.L. Adorsen/Midjourney AI. Nummer, tittel og signatur påføres samtidig som de blir rammet inn. Ifølge produsenten er holdbarheten opptil 400 år.
Pris kr. 1600 innrammet og signert. Frakt i tillegg.

Disse blir trykt når en bestilling er mottatt:

Løvetann 01 (ramme 52×42 cm, bildestørrelse ca. 39×28 cm)

Løvetann 02 (ramme 52×42 cm, bildestørrelse ca. 39×28 cm)

Løvetann 03 (ramme 52×42 cm, bildestørrelse ca. 39×28 cm)

Landskap med kuer
Landskap med kuer 01 (ramme 52×42 cm, bildestørrelse ca. 39×28 cm)

Vandring i skogen 01 (ramme 52×42 cm, bildestørrelse ca. 39×28 cm)

Vandring i skogen 02 (ramme 52×42 cm, bildestørrelse ca. 39×28 cm)

Vandring i skogen 03 (ramme 52×42 cm, bildestørrelse ca. 39×28 cm)

Vandring i skogen 04 (ramme 52×42 cm, bildestørrelse ca. 39×28 cm)

Vandring i skogen 05 (ramme 52×42 cm, bildestørrelse ca. 39×28 cm)

Vandring i skogen 06 (ramme 52×42 cm, bildestørrelse ca. 39×28 cm)

Vandring i skogen 07 (ramme 52×42 cm, bildestørrelse ca. 39×28 cm)

Vandring i skogen 08 (ramme 52×42 cm, bildestørrelse ca. 39×28 cm)

Vandring i skogen 09 (ramme 52×42 cm, bildestørrelse ca. 39×28 cm)

Vandring i skogen 10 (ramme 52×42 cm, bildestørrelse ca. 39×28 cm)
Åkerlandskap 01 (ramme 52×42 cm, bildestørrelse ca. 39×28 cm)

Åkerlandskap 02 (ramme 52×42 cm, bildestørrelse ca. 39×28 cm)

Solnedgang 01 (ramme 52×42 cm, bildestørrelse ca. 39×28 cm)

Solnedgang 02 (ramme 52×42 cm, bildestørrelse ca. 39×28 cm)

Solnedgang om vinteren 01 (ramme 52×42 cm, bildestørrelse ca. 39×28 cm)

Solnedgang om våren 01 (ramme 52×42 cm, bildestørrelse ca. 39×28 cm)

Solnedgang med tilskuere 01 (ramme 52×42 cm, bildestørrelse ca. 39×28 cm)

Valmuer 01 (ramme 52×42 cm, bildestørrelse ca. 39×28 cm)

Valmuer 02 (ramme 52×42 cm, bildestørrelse ca. 39×28 cm)

Valmuer 03 (ramme 52×42 cm, bildestørrelse ca. 39×28 cm)