AI-kunst: Mandala

AI-kunst: Mandala

AI står for Artificial Intelligence, kunstig intelligens. Bildene nedenfor er skapt av den kunstige intelligensen Midjourney AI etter Jean-Louis Adorsens skriftlige anvisninger. De blir trykt når noen bestiller dem. Da sendes bildefilene til Fineartprint i Sandnes, som produserer gicléetrykk av dem på 310 g kunsttrykkpapir – kun i ett eksemplar, så hver kjøper får et unikt bilde. De blir derfor nummerert som 1/1 og selges signert med J.L. Adorsen/Midjourney AI. Nummer, tittel og signatur påføres samtidig som de blir rammet inn. Ifølge produsenten er holdbarheten opptil 400 år.
Pris kr. 1600 innrammet og signert. Frakt i tillegg.

En mandala er et symbolsk diagram, vanligvis en firkant med sirkler, brukt i buddhistisk kult og meditasjon. Jung bruker det som et begrep for «urbilder» i drømmer og visjoner som symboliserer ubevisste prosesser.

Disse blir trykt når en bestilling er mottatt:

Mandala 02 (ramme 42×42 cm, bildestørrelse ca. 29×28 cm)

Mandala 03 (ramme 42×42 cm, bildestørrelse ca. 29×28 cm)

Mandala 05 (ramme 42×42 cm, bildestørrelse ca. 29×28 cm)

Mandala 07 (ramme 42×42 cm, bildestørrelse ca. 29×28 cm)

Mandala 08 (ramme 42×42 cm, bildestørrelse ca. 29×28 cm)

Mandala 09 (ramme 42×42 cm, bildestørrelse ca. 29×28 cm)

Mandala 10 (ramme 42×42 cm, bildestørrelse ca. 29×28 cm)

Mandala 11 (ramme 42×42 cm, bildestørrelse ca. 29×28 cm)

Mandala 12 (ramme 42×42 cm, bildestørrelse ca. 29×28 cm)

Mandala 13 (ramme 42×42 cm, bildestørrelse ca. 29×28 cm)

Mandala 14 (ramme 42×42 cm, bildestørrelse ca. 29×28 cm)

Mandala 15 (ramme 52×42 cm, bildestørrelse ca. 39×28 cm)