Hva er AI-kunst?

Hva er AI-kunst?

Denne artikkelen er nesten i sin helhet skrevet av AI-en ChatGTP. Jean-Louis har kun forbedret noen få setninger og rokert på rekkefølgen av et par avsnitt.

Generativ AI-kunst er en type kunst som skapes ved hjelp av kunstig intelligens (AI), algoritmer og teknikker. Disse algoritmene og teknikkene genererer kunstverk basert på visse parametere eller inndata.

Generativ AI-kunst bruker algoritmer som er spesialdesignet for å generere kunst. Disse algoritmene kan være maskinlæringsalgoritmer som lærer av eksempler og data, eller nevrale nettverk, som simulerer hvordan menneskehjernen fungerer. Ved å mate algoritmene med data, kan man få dem til å generere nye kunstverk som har en visuell stil eller komposisjon som ligner på dataene de ble matet med.

Generativ AI-kunst kan skapes på mange forskjellige måter. En kunstner kan for eksempel mate algoritmen med et sett med bilder eller andre kunstverk, og så la algoritmen generere et nytt bilde som ligner på stilen eller komposisjonen til de originale kunstverkene. Eller kunstneren kan mate algoritmen med en skriftlig beskrivelser av hva man ønsker at den skal skape.

Generativ AI-kunst kan også skapes gjennom en iterativ prosess med evolusjon, hvor algoritmen genererer et sett med kunstverk, og så velger de beste kunstverkene fra hver generasjon og bruker dem til å generere neste generasjon.

For å skape AI-kunst, vil en kunstner eller programmerer typisk bruke spesialisert programvare, som Midjourney, DALL-E 2, Jasper Art og mange flere, eller et programmeringsspråk, som Python eller TensorFlow, for å utvikle og trene AI-algoritmene som skal brukes til å generere eller endre kunstverket.

Generativ AI-kunst kan være både fascinerende og provoserende, da det gir kunstnere muligheten til å lage kunstverk som ikke ville være mulig å lage manuelt, men det kan også føre til debatter om hva som regnes som «ekte» kunst og hva som er skapt av en maskin.

Andre måter å skape AI-kunst på:

Kunstnerisk stiloverføring: Dette er en teknikk som bruker AI til å overføre stilen fra et bilde eller en kunstverk til et annet bilde. For eksempel kan du bruke en AI-algoritme til å overføre stilen til et berømt maleri til et fotografi, noe som resulterer i et bilde som har de samme visuelle egenskapene som maleriet, men med innholdet i fotografiet.

Evolusjonskunst: Dette er en type AI-kunst som skapes gjennom en iterativ prosess med evolusjon. En AI-algoritme vil generere et sett med bilder eller andre kunstverk, og så bruke dem som grunnlag for å generere et nytt sett med bilder. Denne prosessen gjentas flere ganger, med at AI-algoritmen velger de beste bildene fra hver generasjon og bruker dem til å generere neste generasjon.

Samarbeidskunst: Dette er en type AI-kunst som skapes gjennom samarbeid mellom mennesker og AI. For eksempel kan en menneskelig kunstner lage et kunstverk ved hjelp av tradisjonelle teknikker, og deretter bruke AI til å legge til ekstra elementer eller modifisere kunstverket på en eller annen måte.

Stengt for kommentarer.